Tallinna Tehnikakõrgkool

Asutusest

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, mille lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi. Tallinna Tehnikakõrgkool on tunnustatud, huvigruppide poolt hinnatud ja innovaatiline rakenduskõrgkool.

Kingitused Tehnikakõrgkooli 100. juubeliks

Tallinna Tehnikakõrgkoolil oli lähenemas 100. aasta juubel ning nad soovisid juubeliõhtul anda üle väärikaid meeneid.

Klaaside graveerimine

Tallinna Tehnikakõrgkool soovis klaasi graveerida koolimaja 3D mudeli ning selle kohale ka tktk 100. juubeli logo. Kingitused graveeriti 70x70x120mm kristalltahukatesse.

Tänu detailsele koolimaja 3D mudelile tulid klaasid võimsa väljanägemisega ning pakkusid kingisaajatele väga suurt rõõmu.

Kliendi kommentaar

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori abi Merike Simmer kommenteeris järgmiselt: ‘Meene kukkus hästi välja ja tegi kingisaajatele rõõmu. Täname hea koostöö eest!’