Tallinna Linnatranspordi AS

Ettevõttest

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts (TLT) on Tallinna linnale kuuluv ühistranspordiettevõte. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi (TLT) põhitegevuseks on bussi-, trolli- ja trammiliiklusteenuste osutamine Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel autobussi-, trammi- ja trollibussiliinidel Tallinna Transpordiametiga sõlmitud lepingu alusel

Kingitused pidulikul lõpetamisel

Tallinna 3. ja 4. trammiliini rekonstrueerimise projekti lõpetamise puhul korraldati pidulik üritus. Suure panuse andnud osapooltele sooviti üritusel kinkida meeldejäävaid meeneid.

Klaaside graveerimine

Valiti kahes suuruses klaasid: risttahukas 80x120x180mm ning 80x80x180mm. Modelleerisime Tallinna uuest trammist 3D mudeli. Lisaks sellele graveerisime klaasi tlt logo ning erinevate osapoolte nimed, kellele klaas läks. Klaasid said Tallinna linnavalitsus, Keskkonnaministeerium, Tallinna Transpordiamet, Hispaania Suursaatkond, AS Eesti Raudtee jpt